ZDIRY-TUFWT-EBONM-EYJ00-IDBLANTER.COM
ZDIRY-TUFWT-EBONM-EYJ00
BLANTERWISDOM105

MENELADANI KEPRIBADIAN IMAM ABUL HASAN AL-ASY'ARI (BIOGRAFI IMAM ASY'ARI BAG 1)

Minggu, 20 Desember 2020

 


Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Nasiruddin Abul Hasan Ali bin Ismail bin Abi Basyar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Semua ulama' dari berbagai madzhab yang mengikuti aqidah Ahlussunah Wal Jama'ah dan yang belajar tentang ilmu Usuluddin pada saat ini pastilah melalui jalan dan metode yang telah dihimpun oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari.

Selain Imam Asy’ari terkenal sebagai ulama Ahli usuludin dan ahli hadits, beliau juga dikenal sebagai seorang yang memiliki pribadi yang luhur. Bahkan dalam Kitab Siyaru A'lam an-Nubala' Imam Adz-Dzahabi secara terang-terangan memuji beliau

ولأبي الحسن ذكاء مفرط وتبحر في العلم

Pribadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri adalah seorang yang memiliki kecerdasan luarbiasa dan sangat dalam ilmunya.

(Siyaru A'lam an-Nubala', juz. 15, hal. 87)


Imam Tajuddin As-Subki mengatakan :

إمام حبر، وتقي بر، حمى جناب الشرع في الحديث المفتري.

Beliau adalah seorang Imam yang dalam ilmunya, seorang yang taqwa dan sholih, disamping sebagai penjaga sisi-sisi syari'at dari ucapan orang yang dusta.

(Thobaqot as-Syafi'iyah al-Kubro, Juz.3 hal,147)

Begitupun Imam Ibnu As-Sakir seorang Ahli Hadist terkemuka dan juga sejarawan terpercaya mengatakan melalui sanadnya dalam kitab beliau:

سمعت الاستاذ ابا اسحق يعني ابراهيم بن محمد الاسفرياني الفقيه الاصولي يقول كنت في جنب الشيخ ابي الحسن الباهلي كقطرة في البحر، سمعت الشيخ ابا الحسن الباهلي قال كنت انا في جنب الشيخ الأشعري كقطرة في جنب البحر.

Seorang ahli Fiqih dan Usul Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfaroyini berkata "Berada di samping al-Syeikh Abu al-Hasan al-Bahili, aku serasa bagikan setetes air di lautan” . Sementara aku dengar al-Syeikh Abu al-Hasan al-Bahili berkata, " berada disamping Syeikh Abu al-Hasan al-Asy‘ari, aku serasanya hanya bagikan setetes air ditepi lautan.

(Tabyinu Kadzbi al-Muftari, hal 125)


سمعت من اثق به قال رأيت تراجم كتب الإمام ابي الحسن فعددتها اكثر من مائتين أو ثلثمائة مصنف وفي ذلك ما يدل على سعة علمه.

Dan dari riwayat orang yang tsiqoh sangat terpercaya berkata bahwa aku melihat tahkikan kitab-kitab Abul Hasan al-Asy'ari dan ku hitung semuanya lebih dari dua ratus atau tiga ratusan dan semuanya itu menujukan betapa luasnya ilmu beliau.

(Tabyini Kadzbi al-Muftari, hal 136)

Imam Ibnu As-Sakir melanjutkan :

...قال سمعت ابا عمران موسى بن احمد بن علي الفقيه قال سمعت أبي يقول خدمت الامام ابا الحسن الاشعري بالبصرة سنين وعاشرته ببغداد الى ان توفي رحمه الله فلم اجد اورع منه ولا اغض طرفا ولم ار شيخا اكثر حياء منه في امور الدنيا ولا انشط منه في امور الآخرة.

Dari seorang ahli fiqih Abu Imron Musa bin Ahmad bin Ali berkata telah aku dengar bapaku berkata, selama aku melayani Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di Bashroh beberapa tahun kemudian aku juga bersama beliau di Baghdad sampai beliau wafat, selama itu pula tidak pernah aku temui seorang yang lebih wira'i dan lebih menundukkan pandangannya dari pada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan akupun tidak melihat seorang syaikh yang begitu malu dalam hal urusan duniawi namun begitu bersemangat untuk perkara akhirat.

(Tabyini Kadzbi al-Muftari, hal 141)


Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab beliau juga sepakat dengan apa yang telah disampaikan Imam Ibnu Asakir melalui sanadnya :

انه الشيخ ابو الحسن يعني الاشعري مكث من عشرين سنة يصلي صلاة الصبح بوضوء العتمة.

bahwa Imam Abul Hasan As-Asy'ari selama dua puluh tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya'.

(Thobaqot as-Syafi'iyah al-Kubro, Juz.3 hal,151)


Artinya selama itu malam-malam beliau istiqomah gunakan untuk mujahadah sungguh-singguh medekat dan beribadah kepada Allah Swt, dan hal itu ditompang dengan sikap beliau yang sangat menjaga diri dari perkara subhat apalagi haram.


كان ابو الحسن يأكل من غلة ضيعة وقفها جده بلال بن ابي بردة بن ابي موسى الاشعري على عقبه قال وكانت نفقته في كل سنة سبعة عشر درهما.

Dan makanan yang dimakan oleh Abul Hasan Al Asy'ai adalah apa yang dihasilkan dari hasil panen yang tak begitu banyak dari tanah waqaf kakeknya yang bernama Bilal bin Abi Burdar bin Abi Musa Al-Asy'ari yang diwariskan pada anak turunya.

Beliau juga hanya membelanjakan tujuh belas dirham saja dalam satu tahun.

(Tabyini Kadzbi al-Muftari, hal 142)

 

Dan perlu diketahui dalam diri Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bukanlah seorang yang keras dan kaku namun seorang yang penuh canda dan humor, sebagaimana di sebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi.


وكان فيه دعابة ومزح كثير، قاله ابن خلكان.

Dalamdiri Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidaklah keras namun penuh canda dan humor sebagaimana Ibnu Khalkan katakan.

(Siyaru A'lam an-Nubala', juz. 15, hal.89)


Bukan pula beliau seorang yang angkuh dengan keilmuan beliau yang luas untuk menundukan lawan ataupun memermalukannya.


يشترك معها بعد الدلالة على عظمة الشيخ ومحله في العلم في انه لايتكلم في علم الكلام الا حيث يجب عليه نصرا للدين ودفعا للمطلبين.

Hikayat-hikayat beliau yang menunjukan kebesaran beliau dan keluasan ilmu beliau, satu yang perlu diketahui dari itu bahwa beliau tidaklah berbicara ilmu kalam kecuali memang itu yang harus dilakukan untuk menolong aqidah agama ini dan memotifasi mereka para pencari kebenaran.

(Thobaqot as-Syafi'iyah al-Kubro, Juz.3 hal,151)


 


 


 


Kontributor :  Iqbal


[1]Adz-Dzahabi ,Kitab Siyaru A'lam an-Nubala' Juz 15 Hal 87


Share This :

0 Comments